UCHWAŁA NR XLVI/410/21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLVI/410/21.pdf