UCHWAŁA NR XLVI/413/21 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice

UCHWAŁA NR XLVI/413/21.pdf