UCHWAŁA NR XLVII/414/21 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 rok

UCHWAŁA NR XLVII/414/21.pdf