UCHWAŁA NR XLVII/415/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok

UCHWAŁA NR XLVII/415/21.pdf