ZARZĄDZENIE NR 120/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

ZARZĄDZENIE NR 120/2021.pdf