ZARZĄDZENIE NR 121/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 121/2021.pdf