ZARZĄDZENIE NR 122/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 122/2021.pdf