Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.


Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Gminy Mosina z 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf

Schemat organizacyjny.png