Zarządzenie nr 370/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie  nr 370/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  30 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu         konkursu ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2009 roku.

 
Pełna treść zarządzenia.doc