Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2021 r., znak: OŚ.6220.8.2021.NR

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2021 r., znak: OŚ.6220.8.2021.NR o wydanej decyzji umarzającej postepowanie ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie 7 budynków jednorodzinnych 2-lokalowych w miejscowości Krosinko, rejon ul. Nad Potokiem, dz. nr ewid. 138/32 Krosinko" - 14 lokali mieszkalnych