Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 lipca 2021 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawką
2) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027