ZARZĄDZENIE NR 158/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 158/2021.pdf