ZARZĄDZENIE NR 159/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 159/2021.pdf