ZARZĄDZENIE NR 162/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 162/2021.pdf