Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 162/2021.pdf