ZARZĄDZENIE NR 163/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosin

ZARZĄDZENIE NR 163/2021.pdf