Obwieszczenie w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

Obwieszczenie.pdf