ZARZĄDZENIE NR 166/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 166/2021.pdf