ZARZĄDZENIE NR 167/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 167/2021.pdf