ZARZĄDZENIE nr 181/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których

ZARZĄDZENIE nr 181/2021

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 września 2021 r.

  w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) oraz § 7 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. zarządza się, co następuje:  
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
 1. Krzysztof Matkowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 2. Faustyna Tomczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 3. Michalina Dudek, , uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
 4. Emil Szufnarowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 5. Jan Szufnarowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 6. Julian Dunst, uczeń Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 7. Aleksandra Kaczmarczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 8. Anna Solarska, uczennica Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
 9. Szymon Ratajski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 10. Marika Wachowiak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 11. Igor Klimek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 12. Jagoda Wolarczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 13. Dominika Florek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 14. Wiktoria Berenika Malinowska, uczennica Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
 15. Oliwia Bolewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.