Zarządzenie Nr 176/2021 z dnia 16.IX.202 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 176 / 2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Gminy Mosina z 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, tj.: tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.