Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 13.09.2021 r.

Protokół.pdf