Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin w dniu 14.09.2021 r.

Protokół.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu Sołectwa Rogalin za 2020 rok.pdf