UCHWAŁA NR LIII/435/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie

UCHWAŁA NR LIII/435/21.pdf