UCHWAŁA NR LIII/449/21 dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi n

UCHWAŁA NR LIII/449/21.pdf