UCHWAŁA NR LIV/452/21 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”

UCHWAŁA NR LIV/452/21.pdf