UCHWAŁA NR LIV/454/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022

UCHWAŁA NR LIV/454/21.pdf