UCHWAŁA NR LIV/455/21 uchylająca uchwałę Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosi

UCHWAŁA NR LIV/455/21.pdf