Podatki i opłaty lokalne na rok 2022

Uchwała NR LIV/453/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Uchwała NR LIV/454/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022.pdf

Uchwała NR LV/464/21 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf