UCHWAŁA NR LVI/469/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie

UCHWAŁA NR LVI/469/21.pdf