UCHWAŁA NR LVI/470/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie

UCHWAŁA NR LVI/470/21.pdf