UCHWAŁA NR LVI/471/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu

UCHWAŁA NR LVI/471/21.pdf