UCHWAŁA NR LVI/478/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę ZUK

UCHWAŁA NR LVI/478/21.pdf