Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina Nr 231/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę.