ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej