ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej