ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej