ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej