ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej