ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej