ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca2021 r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca2021 r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej