ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 138/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 138/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej