ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej