ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej