ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej