ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej