ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej