ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej