ZARZĄDZENIE NR 186/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINAz dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 października 2021 r.