ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej